Általános tudnivalók

Az építkezés 20-30 m-es szakaszokban történik, az aktuális útszakasz elejétől, azon végig haladva. Nappal ezen szakaszok mindkét oldalról gépjárművel megközelíthetők, ám nappal (8:00-17:00) az átjárás csak gyalogosan lehetséges. Tehát azon ingatlan, mely előtt az építkezési szakasz már elhaladt, a megépült oldalról megközelíthető.

Minden útszakaszon 17:00 és reggel 8:00 között a forgalom biztosított. Az építési szakaszok, azok haladási iránya és a bejárhatósági lehetőségek a kihelyezett helyszínrajzokon.

 

Arany János utca - Kölcsey Ferenc utca - Berzsenyi Dániel utca

Az építkezés a Kölcsey Ferenc utca és Berzsenyi Dániel utcai kereszteződésben indul és folyamatosan halad végig a Kölcsey Ferenc utcán, majd az Arany János utcán folytatódik a Kazinczy sarokig. Napközben a már megépült szakaszra behajtás a Berzsenyi Dániel felől, míg a még nem megépült szakaszra az Arany János utca felől lehetséges.

Katona József utca - Hársfa utca

Mindkét utca esetén az építkezés az utcavégekről indul a közös kereszteződés felé. Behajtás a
lezárásig a Berzsenyi Dániel utca felől lehetséges.                          '

rösmarty Mihály utca

Az építkezés a Vörösmarty köz II. kereszteződéstől indul és halad folyamatosan a Berzsenyi Dániel utca felé. Napközben az építés ideje alatt a behajtás az építési szakaszig mindekét oldalról lehetséges.

rösmarty köz I. - Vörösmarty köz II.

Vörösmarty köz I. és II. egyirányú utca lesz, az előbbibe a Budai Nagy Antal felől, míg a Vörösmarty köz II. -be a Vörösmarty utca felől lehetséges a behajtás.

Kisfaludy utca

Az utca dombtető felőli végéről, a Budai Nagy Antal utca felé halad az építkezés. A lezárt szakaszig a Budai Nagy Antal u. felől lehet behajtani.

Móricz Zsigmond utca

Két építési szakasz halad végig az utcán, az egyik a Magas utca felől a dombtetőig, míg a másik a dombtetőtől a Budai Nagy Antal utcáig. A két utcavégről az építési szakaszig lehet behajtani.

Koppány Márton utca

Az építési szakasz a Kápolna utcai saroktól indul és halad a Budai Nagy Antal u. II-ig. Az aktuális lezárt szakaszig a behajtás mindkét oldalról lehetséges.