A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:

Vállalkozási szerződés "Solymár szennyvízcsatorna hálózatának bővítése" című,
KEOP-1.2.0/B/10-2011-0001 azonosító számmú projekt keretében szennyvízhálózat építése a FIDIC Piros Könyv hivatalos magyar nyelvű fordítása szerint.

 

Letölthető NFU pályázati felhívás